Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Pełna księgowość

Pełna księgowość

Pełna księgowość stanowi jedną z metod prowadzenia ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych przedsiębiorstwa. Jest najbardziej skrupulatna i dogłębna, przez co daje możliwie najdokładniejszy ogląd kondycji finansowej firmy.

Choć pełna księgowość wymaga większych zasobów kompetencji, doświadczenia i czasu niż księgowość uproszczona, to właśnie ona ukazuje najwyraźniej strategiczne punkty odniesień w planowaniu i zarządzaniu firmą.

Prowadzenie pełnej księgowości dla wielu przedsiębiorców jest obowiązkowe, niektórzy jednak, kierując się perspektywami i dobrem firmy, decydują się na tę formę ewidencji dobrowolnie.

Pełna księgowość, a księgowość uproszczona

Różnice pomiędzy dwoma głównymi sposobami ewidencji są znaczne. Księgowość uproszczona polega na prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pełna księgowość zakłada prowadzenie ewidencji niemal każdego zdarzenia gospodarczego, co w przypadku księgowości uproszczonej nie jest aż tak restrykcyjne. Przedsiębiorca prowadzący uproszczoną, tzw. małą księgowość, jest zobligowany do ewidencji środków trwałych, ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów (w zależności od sposobu opodatkowania) oraz rejestru VAT (kiedy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT).

Obsługa ksiąg rachunkowych – robimy to po prostu dobrze

Biuro rachunkowe Golden Kite oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia pełnej księgowości. Doradztwo, pełna obsługa księgowa i kadrowo-płacowa (w tym archiwizacja dokumentacji) oraz szereg innych działań, które zapewnią każdej firmie solidne fundamenty – a wszystko to świadczone na najwyższym poziomie, z pełnym zaangażowaniem i pasją. Nasze biuro nie jest biurem księgowym, jakich wiele – posiada bowiem wszelkie zasoby, by stać się niezawodnym partnerem w biznesie.

Pełna kontrola finansów Twojej firmy

Pełna księgowość to, jak wskazuje nazwa, prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. W ich skład wchodzi:

  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • dzienniki,
  • zestawienia sald i obrotów ksiąg,
  • inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów.

To oczywiście nie wszystko. To tego i tak już pokaźnego wykazu, dodać należy regularne sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat, informacji wprowadzającej do sprawozdania, a także innych informacji i pism objaśniających.

Pełna księgowość oferuje przedsiębiorcy pełnienie:

  • funkcji kontrolnej
  • funkcji informacyjnej,
  • funkcji sprawozdawczej,
  • funkcji analityczno-interpretacyjnej,
  • funkcji statystycznej.

Wszystkie czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowym w pełnym wymiarze, przedsiębiorca może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, jakim jest biuro rachunkowe. Przy sprawnej współpracy z ekspertami prowadzenie pełnej księgowości ukaże jedynie swe daleko idące zalety.

Pełna księgowość na własną rękę?

O ile zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy, wybierając księgowość uproszczoną, decydują się na samodzielne jej prowadzenie, o tyle w przypadku pełnej księgowości – wymagane są szerokie i stale aktualizowane kompetencje. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zadaniem wymagającym ogromnej wiedzy, doświadczenia i czasu. Dział księgowy firmy lub korzystanie z usług, jakie oferuje zewnętrzne biuro księgowe, jest tutaj jedynym optymalnym rozwiązaniem.

Dla kogo taki rodzaj księgowości? – ustawa o rachunkowości w praktyce

Pełna księgowość może, ale nie musi być prowadzona przez wszystkich przedsiębiorców. Są jednak przypadki, w których prowadzenie tego typu ewidencji jest określone i narzucone przez prawo. Regulacje dotyczące prowadzenia ksiąg handlowych oraz podmiotów gospodarczych zobligowanych do pełnej księgowości zawarte są w ustawie o rachunkowości. Najogólniej rzecz ujmując – prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe dla podmiotów gospodarczych, których przychody w roku poprzednim przekroczyły kwotę o równowartości 2 mln euro.

Ponadto do pełnej księgowości zobligowani są przedsiębiorcy stosujący dotychczas księgowość uproszczoną, po restrukturyzacji firmy na spółkę kapitałową prawa handlowego (akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością) albo na spółkę osobową prawa handlowego (komandytową i komandytowo-akcyjną).

Biuro rachunkowe Golden Kite – Pełna księgowość – pełna satysfakcja

Biuro rachunkowe Golden Kite oferuje szeroki zakres usług z obszaru rachunkowości i doradztwa. Eksperci z biura rachunkowego Golden Kite służą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem, co przesądza o najwyższej jakości świadczonych usług.

Początek współpracy z naszym biurem rachunkowym, oznacza początek nowego rozdziału w historii sukcesu Twojej firmy.