Biuro rachunkowe Golden Kite
Strona główna / Oferta / Rozliczenie CIT

Rozliczenie CIT

Rozliczenie CIT (ang. Corporate Income Tax), to rozliczenie bezpośredniego podatku od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne (przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe).

Rozliczenie CIT polega na złożeniu zeznania rocznego o wysokości dochodu (lub ewentualnych strat), obliczeniu kwoty podatku oraz opłacenia go w terminie. Rozliczenie CIT należy dokonać na koniec każdego roku rozliczeniowego (który na mocy umowy wcale nie musi przypadać na 1 stycznia). W trakcie roku podatkowego natomiast obliczane i płacone powinny być zaliczki na podatek.

Twoje podatki – nasz problem – biuro rachunkowe Golden Kite

Zmiany w ustawodawstwie podatkowym, mnogość przepisów prawnych oraz ich różne interpretacje, przysparzają często przedsiębiorcom problemów i wątpliwości, a zbliżający się okres rozliczeniowy oznacza wzmożony stres i często nieprzespane noce. Z tego powodu najdogodniejszą formą rozliczenia CIT pozostaje powierzenie kompleksowego przeprowadzenia obowiązku firmie zewnętrznej.

Biuro rachunkowe Golden Kite – rozliczenie CIT Bielsko-Biała

Rozliczenie CIT podatku dochodowego możesz zlecić zespołowi ekspertów z biura rachunkowego Golden Kite. W ramach świadczonych usług w tym zakresie zajmiemy się między innymi:

  • kalkulacją kwoty podatku i jego zaliczek,
  • kontrolą poprawności wykonanych przez Klientów kalkulacji,
  • sporządzeniem rocznego zeznania podatkowego,
  • przygotowaniem do zewnętrznej kontroli podatkowej,
  • przeglądami podatkowymi (kontrolą księgowań i rozliczania podatku w określonym czasie),
  • kompleksowe doradztwo podatkowe,
  • reprezentację przedsiębiorstwa przed Urzędem Skarbowym.

Kompetencje specjalistów z biura rachunkowego Golden Kite obejmują biegłą i stale aktualizowaną znajomość zagadnień prawa podatkowego, co pozwala Klientom uniknąć ryzyka jakichkolwiek nieprawidłowości w rozliczeniach podatku.

Rozliczenie CIT – korzystanie z usług biura rachunkowego Golden Kite to gwarancja spokoju oraz należycie wykonanego obowiązku.